Световен ден на поезията!

Споделям с вас едно стихотворение от новата ми стихосбирка “Братовчедката на Зорбас”. Май това е моето обяснение в любов към поезията…

#Омарпозира

“Не знам дали някога ще получиш пис-
мото ми, но знам че те има…”

FRAGILE

Tази любов е толкова крехка и истинска…

The themes of motherhood and fatherhood in Mary Shelley’s Frankenstein

The themes of motherhood and fatherhood in Mary Shelley’s novel and in Kenneth Branagh’s film Frankenstein Gothic novel and cinema   The themes of motherhood and fatherhood in Mary Shelley’s novel and in Kenneth Branagh’s film. Differences in the treatment of these themes in the novel and in the film       Considering the […]

Моята дума

‘Нима не димят във въздуха на този град изпаренията от кръвта на заклания дух?’